Drama Köprüsü


Rumeli yöresi

Debreli Hasan, Trakya’da Drama’da büyümüÅŸ ve bin sekiz yüzlü yılların sonu ile bin dokuz yüzlü yılların başında Debreli lakabıyla tanınmış bir halk kahramanı, eÅŸkıyadır. Ege daÄŸlarının
kahramanı çakırcalı Efe ile hemen hemen aynı
yıllarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Bazı
kaynaklarda bu iki ünlü eÅŸkıyanın
karşılaÅŸtığı bile söylenmektedir. Debreli
Hasan da çakırcalı gibi zenginden alan, yoksul halka dağıtan bir halk eÅŸkıyasıdır. Kendisi için
harcamamış, elde ettiÄŸi bütün varlığını
halk için harcamıştır. Asıl mekanı Makedonya
DaÄŸları’dır. Yaklaşık kırk yıl boyunca bu
daÄŸlarda hüküm sürmüÅŸtür.

Türküde adı geçen Drama Köprüsü’nü de halkın kullanması için, zenginlerden aldıkları ile yaptırmıştır. Debreli Hasan ve çakırcalı, devletin olduÄŸu kadar o yıllarda kervanlar ile ticaret yapmaya çalışan zenginlerin de
büyük korkuları olmuÅŸtur. Hala bölgede halkın
aÄŸzından söylenen “Debreli’den geçsen, çakırcalı’dan geçemezsin” sözü tam olarak bunu ifade etmektedir. Debreli Hasan’ın kalabalık bir birliÄŸi yoktur. En bilineni Karakedi lakaplı bir kızanıdır. Debreli’nin halkın gözünde büyük bir üne ve sevgiye sahip olmasının en büyük nedeni,
yoksullara yardım etmesi ve özellikle de yoksul ama evlenemeyen gençleri evlendirmesidir. Bir keresinde evlenmek isteyen ama bunun için para bulamayan bir genç, yanına, tek sahip olduÄŸu mal olan danasını alarak satmak için pazara giderken Debreli Hasan tarafından yolu kesilir. Debreli Hasan, kısa sürede delikanlıdan durumu öÄŸrenir. Gence düÄŸün için gereken bütün parayı verir. Ayrıca da danasını satmaması için kendisini öÄŸütler. Bu gibi örnekler Debreli’nin ününün büyümesine yolaçar.

Uzun yıllar boyunca üzerine gelen birlikleri bozan Debreli Hasan, tutsak yoldaÅŸlarının umudu olmayı sürdürmüÅŸtür. Adaleti ile kısa sürede Trakya’nın, daha sonra da tüm Anadolu’nun
kalbine yerleÅŸmiÅŸtir. Adına yakılan bu türkü de
kahramanlığı, yoldaşlığı anlatır.

Drama Köprüsü Bre Hasan Dardır Geçilmez
SoÄŸuktur Suları Hasan Bir Tas Ä°çilmez
Anadan Geçilir Bre Hasan Yardan Geçilmez

At Martini De Bre Hasan DaÄŸlar Ä°nlesin
Drama Mahpusunda Bre Hasan Dostlar Dinlesin

Mezar Taşlarını Bre Hasan Koyun Mu Sandın
Adam Öldürmeyi Bre Hasan Oyun Mu Sandın
Drama Mahpusunu Bre Hasan Evin Mi Sandın

At Martini De Bre Hasan DaÄŸlar Ä°nlesin
Drama Mahpusunda Bre Hasan Dostlar Dinlesin

Anonim

Debreli Hasan, Drama´da yetiÅŸmiÅŸtir.Debreli namıyla mübadele öncesi dönemde Drama-Serez-Sarısaban bölgelerinde faaliyet göstermiÅŸ bir halk kahramanı eÅŸkiyadır. Drama köprüsünü,o devrin haksızlıkla para kazanan halkı ezen zenginlerinden aldığı haraçla yaptırmıştır.Debreli Hasan´Ä±n yaÅŸadığı,dönem kesinlikle bilinmemekle beraber Çakırcalı Efe ile çaÄŸdaÅŸ olduÄŸu görüÅŸleri,hatta atıştıklarına dair hikayeler onun 1870-1920 yılları arasında Makedonya daÄŸlarında egemen olduÄŸunu göstermektedir. Bu konuda halk arasında söylenen menkibeye göre;Selanikli Yahudi bir tüccar ticaret için Ä°zmir´e gidecektir.EÄŸer bu civar daÄŸlarda hükümran olan Debreli´den geçsen, Ege daÄŸlarında Çakırcalı´dan geçemezsin denir,kendisine.Nitekim de öyle olur.

Debreli´nin çetesinde pek çok kiÅŸi yoktur.Bilinen Karakedi namıyla bir tek kızanı olduÄŸudur.Halka onu sevdiren eÅŸkıya kiÅŸiliÄŸinin en üstün tarafı ise fakirlere yardım etmesi,bilhassa birbirini seven yoksul gençleri evlendirmesidir.Bu konuda ÅŸöyle bir menkıbe de vardır.”Evlenmek niyetinde olan daÄŸlı bir genç,tek danasını almış,Ä°skece pazarına inmektedir.Yolu,Debreli Hasan tarafından kesilir.Delikanlının evlenmek için
parası olmadığını anlayınca Debreli kendisine düÄŸün için yetecek parayı verir ve ayrıca danasını satmamasını salık verip uÄŸurlar.”

Makedon daÄŸlarının Debreli´si sonunda padiÅŸah affına uÄŸrar veya söylentiye göre mübadelede güvenlik güçlerinin elinden kaçmayı baÅŸarır ve Türkiye´ye göç eder.

Kısacası Rumeli Türklerinin gönlüne yerleÅŸmiÅŸtir efsanesiyle Debreli Hasan..

Debreli Hasan
Debreli Hasan, Drama’da yetiÅŸmiÅŸ. Debreli namıyla mübadele öncesi donemde Drama-Serez-Sarisaban bölgelerinde faaliyet göstermiÅŸ bir halk kahramanı eÅŸkıyadır.

Drama köprüsünü,o devrin haksızlıkla para kazanan halkı ezen zenginlerinden aldığı haraçla yaptırmıştır. Debreli Hasan’ın yaÅŸadığı,donem kesinlikle bilinmemekle beraber Cakircali Efe ile çaÄŸdaÅŸ olduÄŸu görüÅŸleri,hatta atıştıklarına dair hikayeler onun 1870-1920 yılları arasında Makedonya daÄŸlarında egemen olduÄŸunu göstermektedir. Bu konuda halk arasında söylenen menkıbeye göre;Selanikli Yahudi bir tüccar ticaret için Ä°zmir’e gidecektir.”EÄŸer bu civar daÄŸlarda hükümran olan Debreli’den geçsen, Ege daÄŸlarında Cakircali’dan geçemezsin. “denir, kendisine. Nitekim de öyle olur.

Debreli’nin çetesinde pek çok kiÅŸi yoktur. Bilinen Kara kedi namıyla bir tek kızanı olduÄŸudur. Halka onu sevdiren eÅŸkıya kiÅŸiliÄŸinin en ustun tarafı ise fakirlere yardim etmesi,bilhassa birbirini seven yoksul gençleri evlendirmesidir. Bu konuda ÅŸöyle bir menkıbe de vardır. “Evlenmek niyetinde olan daÄŸlı bir genç,tek danasını almış, Ä°skece pazarına inmektedir. Yolu, Debreli Hasan tarafından kesilir. Delikanlının evlenmek için parası olmadığını anlayanca Debreli kendisine düÄŸün için yetecek parayı verir ve ayrıca danasını satmamasını salık verip uÄŸurlar.”

Makedon daÄŸlarının Debreli’si sonunda padiÅŸah affına uÄŸrar veya söylentiye göre mübadelede güvenlik güçlerinin elinden kaçmayı baÅŸarır ve Türkiye’ye göç eder.

Kısacası Rumeli Türklerinin gönlüne yerleÅŸmiÅŸtir efsanesiyle Debreli Hasana.

Drama köprüsü Hasan dardır geçilmez
SoÄŸuktur suları Hasan bir tas içilmez
At martinini Debreli Hasan daÄŸlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan Kara kedi dinlesin

Mezar taşlarını Hasan koyun mu sandın
Adam öldürmeyi Hasan oyun mu sandın
At martinini Debreli Hasan daÄŸlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin

Drama köprüsü Hasan dardır daracık
Çok istemem Yanko Corbaci bin beÅŸ yüz liracık
At martinini Debreli Hasan daÄŸlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan Kara kedi dinlesin

Drama köprüsünü Hasan gece mi geçtin
Ecel ÅŸerbetini Hasan ölmeden mi içtin
At martinini Debreli Hasan daÄŸlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin